News Detail
รายละเอียดข่าวสาร

วิธีการลงทะเบียนโปรแกรม iStore Xpress ด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท

ปัจจุบัน โปรแกรม iStore Xprees ได้เปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนเป็นแบบใหม่ โดยใช้วิธีลงทะเบียนโปรแกรมด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท

สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรม iStore Xpress รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) ให้ไปใช้วิธีการลงทะเบียนโปรแกรมด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท (Activation using Account via internet) ได้เท่านั้น ส่วนวิธีการลงทะเบียนด้วยรหัสลงทะเบียน (Activate code) จะสงวนไว้สำหรับผู้บริจาคใช้เท่านั้น

การลงทะเบียนด้วยบัญชีบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท ท่านจะต้องใช้โปรแกรมรุ่นล่าสุดที่รองรับการลงทะเบียนโดยวิธีนี้ด้วย โดยเวอร์ชั่นที่รองรับการลงทะเบียนด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านอินเตอร์เนท
รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) เริ่มที่เวอร์ชั่น 1.2 (Build 1080) ขึ้นไป
รุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) เริ่มที่เวอร์ชั่น 2.1 (Build 1150) ขึ้นไป

ส่วนวิธีการลงทะเบียนโปรแกรมด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท (Activation using Account via internet) ให้ดูคลิปวีดีโอด้านล่าง