Faq
คำถามที่พบบ่อย

คำถาม:
จำนวนสินค้าใส่ตรงไหน? รายชื่อสินค้าก็บันทึกแล้ว แต่ทำไมไม่มีที่ให้ใส่จำนวนสินค้าในสต๊อค?
คำตอบ:
ตามระบบของโปรแกรม สินค้าจะเข้าสู่ระบบสต๊อคได้ จะต้องทำผ่านใบสั่งซื้อและบันทึกรับเข้าสต๊อคเท่านั้น ส่วนบัญชีรายชื่อสินค้า มีหน้าที่เพียงเก็บรายชื่อของสินค้า เก็บข้อมูลคุณสมบัติของสินค้า และนำไปใช้อ้างอิงเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับจำนวนสินค้าในสต๊อค ส่วนวิธีการสร้างใบสั่งซื้อ ให้อ่านคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
คำถาม:
โปรแกรมนี้ให้ใช้ฟรีจริงหรือไม่ แล้วทำไมต้องกำหนดวันหมดอายุไว้ และการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไร?
คำตอบ:
iStore Xpress ที่นำออกมาให้ใช้กันก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการใช้และไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะไปหาซื้อโปรแกรมที่มีราคาค่อนข้างแพงที่มีขายตามท้องตลาด และที่โปรแกรมต้องมีกำหนดวันหมดอายุไว้ ก็เพื่อคัดกรองเฉพาะคนที่ต้องการนำไปใช้งานจริงๆ เท่านั้น ถึงจะเป็นโปรแกรมให้ใช้ฟรี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปใช้โดยเสรี เพราะโปรแกรมนี้มีลิขสิทธิ์และผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ฉะนั้นจึงต้องมีการลงทะเบียน โดยต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้กำหนดไว้ การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ (Sign up) และการลงทะเบียนโปรแกรม (Activation) รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) ด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
คำถาม:
บันทึกรายชื่อสินค้าแล้ว แต่ทำไมบันทึกขายสินค้าไม่ได้ โปรแกรมบอกว่าจำนวนสินค้าในสต๊อคมีไม่พอ
คำตอบ:
ในการบันทึกขายสินค้าเงินสด จะมีการตัดสต๊อคสินค้าทันที ณ เวลาที่มีการบันทึก หากไม่มีสินค้าในสต๊อค ก็จะไม่สามารถบันทึกขายสินค้าได้ ดังนั้นก่อนที่จะมีการบันทึกขายสินค้า จะต้องนำสินค้าเข้าสต๊อคก่อน โดยทำผ่านใบสั่งซื้อสินค้าและบันทึกรับสินค้าเข้าสต๊อค อ่านวิธีการสร้างใบสั่งซื้อและบันทึกรับสินค้าเข้าสต๊อคจากคู่มือการใช้งาน
คำถาม:
ได้รับใบอนุญาตเป็นแบบใบอนุญาตส่วนบุคคล (Donor License - Personal) เวลาลงทะเบียนโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ระบบแจ้งว่า Serial Number ไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร?
คำตอบ:

ใบอนุญาตส่วนบุคคล จะมีรหัสลงทะเบียนส่วนตัว (Serial Number) ไว้สำหรับลงทะเบียนกับทุกๆ เครื่องที่ใช้โปรแกรม การที่ระบบแจ้งว่า Serial Number ไม่ถูกต้อง เกิดจากการสร้างข้อมูลลงทะเบียนไม่ถูกต้อง โดย Serial Number จะสร้างมาจากข้อมูลลงทะเบียน Register ID (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) และ Register Name (ชื่อ-นามสกุล) ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับ Register Name ที่สุด เพราะกรอกไม่เหมือนเดิม หากจำไม่ได้ให้ดูชื่อที่ปรากฏอยู่บนใบอนุญาตของตนเอง โดยจะต้องกรอกให้เหมือนเดิมทุกประการ หากพิมพ์ผิดไปแม้แต่อักขระเดียว Serial Number ก็จะใช้ไม่ได้

ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในชุดแรกๆ เพราะหลายท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนในช่อง Register Name โดยมีการเคาะช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุลไว้ 2 ช่องบ้าง 3 ช่องบ้าง หรือเขี่ยนคำนำหน้าชื่อ ติดชื่อบ้างไม่ติดบ้าง ส่วนใบอนุญาตที่ออกในช่วงหลังๆ จะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนออกใบอนุญาต หากผิดปกติก็จะให้กลับไปแก้ไขใหม่

วิธีการแก้ปัญหาการกรอกข้อมูลในช่อง Register Name ให้ใช้วิธีคัดลอก หรือ Copy ชื่อที่ปรากฏบนใบอนุญาต หรือ Register Name ของรายการใบอนุญาตในบัญชีสมาชิกผู้ใช้ของตนบนเว็บไซต์ แล้วนำมาวางในช่อง Register Name บนหน้าสร้างข้อมูลลงทะเบียนของโปรแกรม

คำถาม:
กรณีสั่งซื้อสินค้ามาแบบยกลัง เวลาขายจะแบ่งขายเป็นขวดได้หรือไม่?
คำตอบ:
โปรแกรมนี้ยังไม่สามารถแตกหน่วย หรือรวมหน่วยสินค้าได้ ฉะนั้นเวลากำหนดหน่วยนับของสินค้า จะต้องกำหนดหน่วยนับของสินค้าให้มีขนาดเล็กที่สุด เท่าที่จะเกิดขึ้นได้ในการซื้อขายสินค้า เช่น กรณีสินค้าเบียร์ มีหน่วยนับเป็นลังและเป็นขวด ถ้ามีการซื้อขายปลีกแบบขวด ก็จะต้องกำหนดหน่วยนับของเบียร์เป็นขวดทั้งหมด แม้ว่าตามจริงเราจะสั่งซื้อจากผู้จำหน่าย หรือขายออกไปเป็นลังก็ตาม สำหรับการขายที่มีแพ็คเกจต่างจากหน่วยนับปกติ สามารถใช้ระบบส่งเสริมการขายประเภทโปรโมชั่นเข้ามาช่วยได้
คำถาม:
โปรแกรมใช้ร่วมกับเครื่องยิงบาร์โค้ดรุ่นไหนได้บ้าง และใช้รหัสบาร์โค้ดแบบใด?
คำตอบ:
โปรแกรมใช้ร่วมกับเครื่องยิงบาร์โค้ดได้ทุกรุ่น เพียงแต่ติดตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักและสามารถทำงานได้ ก็สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมได้แล้ว โดยโปรแกรมใช้ค่าการส่งรหัสข้อมูลจากเครื่องยิงบาร์โค้ดตามค่าปกติของเครื่องยิงบาร์โค้ดทั่วไป คือ "รหัสที่อ่านได้" + {Enter} ส่วนรหัสบาร์โค้ดที่โปรแกรมเลือกใช้คือแบบ EAN13 ซึ่งเป็นรหัสบาร์โค้ดสากลที่มีอยู่กับตัวสินค้าทั่วไปอยู่แล้ว ส่วนสินค้าใดที่ไม่มีรหัสบาร์โค้ดแบบ EAN13 อยู่ ก็สามารถสั่งพิมพ์จากตัวโปรแกรมได้ ส่วนวิธีการบันทึกรหัสบาร์โค้ดให้กับตัวสินค้า ให้อ่านคำแนะนำที่เขียนไว้ในคู่มือ
คำถาม:
การสำรองฐานข้อมูล (Backup database) มีความจำเป็นหรือไม่? และต้องทำบ่อยแค่ไหน?
คำตอบ:
การสำรองฐานข้อมูล มีความสำคัญอย่างยิ่ง และผู้ใช้จำเป็นต้องทำการสำรองฐานข้อมูลเป็นประจำ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ฐานข้อมูลที่ใช้อยู่อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ เช่น กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ไม่มีเครื่องสำรองไฟ (UPS) แล้วเกิดไฟฟ้าดับขณะใช้งานโปรแกรมอยู่ อาจทำให้ไฟล์ฐานข้อมูลเสียหายได้ หรือเสียหาจากการเกิด bad sector ใน Harddisk ณ ตำแหน่งที่ใช้บันทึกไฟล์ฐานข้อมูลของโปรแกรม เพราะถ้าไฟล์ฐานข้อมูลนั้นเกิดเสียหาย จะไม่สามารถนำมาใช้ได้ และท่านจะต้องสูญเสียข้อมูลที่มีอยู่ไปทั้งหมด

สำหรับผู้ใช้ที่มีการบันทึกข้อมูลทุกวัน ควรจะทำการสำรองฐานข้อมูล (backup database) ทุกสิ้นวันเช่นกัน หากไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ฐานข้อมูลเสียหาย ก็สามารถลบไฟล์สำรองที่บันทึกไว้เพื่อลดเนื้อที่เก็บไฟล์สำรองฐานข้อมูลได้ หรือเลือกเก็บไฟล์สำรองฐานข้อมูลล่าสุดย้อนหลังไม่เกินสัปดาห์ไว้ก็ได้

กรุณาอ่านรายละเอียดเพื่มเติมถึงวิธีการสำรองฐานข้อมูล (Backup database) และการนำกลับฐานข้อมูล (Restore database) ในคู่มือการใช้งาน

การทำสำรองหรือการทำสำเนาฐานข้อมูลอัตโนมัติเมื่อปิดใช้งาน (Auto backup on close) เป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในโปรแกรมสำหรับรุ่น Free Edition เริ่มที่เวอร์ชั่น 1.2 และรุ่น Donor Edition เริ่มที่เวอร์ชั่น 2.1 โดยผู้ใช้จะต้องทำการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ และจะต้องตั้งค่าตำแหน่งเก็บไฟล์สำรองด้วย
คำถาม:
กรณีมีสินค้าคงเหลืออยู่แล้ว จะนำเข้าสต๊อคอย่างไร?
คำตอบ:
สินค้าทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ต้องซื้อมา หรือสินค้าที่ผลิตเอง หรือสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ก่อนใช้โปรแกรม จะนำเข้าสู่ระบบสต๊อค จะต้องทำผ่านใบสั่งซื้อทั้งหมด กรณีที่ไม่ทราบว่าสินค้าเหล่านั้นซื้อมาจากใครบ้าง ก็ให้ทำการสั่งซื้อผ่านผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง หรือจะบันทึกชื่อกิจการตัวเองในรายชื่อลูกค้าการค้า แล้วสั่งซื้อสินค้าเหล่านั้นจากกิจการของตนเองก็ได้ ส่วนราคาทุนให้ประเมินและถัวเฉลี่ยตามความเป็นจริง
คำถาม:
จำนวนหน่วยสินค้า สามารถบันทึกเป็นจุดทศนิยมได้หรือไม่? และกรณีแบ่งขายจะบันทึกอย่างไร?
คำตอบ:
จำนวนหน่วยสินค้า มีหน่วยเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกเป็นเลขทศนิยมได้ โปรแกรมนี้จึงเหมาะกับสินค้าที่มีหน่วยนับชัดเจน ไม่เหมาะกับสินค้าแบ่งขาย เช่น น้ำตาลทราย หากกำหนดหน่วยนับเป็นกิโลกรัม จะแบ่งขายเป็นขีดไม่ได้ ไม่เช่นนั้น ก็จะต้องกำหนดหน่วยนับให้เป็นขีดทั้งหมด
คำถาม:
โปรแกรมรุ่น Free Edition กับรุ่น Donor Edition แตกต่างกันอย่างไร?
คำตอบ:
โปรแกรมทั้งรุ่น Free Edition และรุ่น Donor Edition มีระบบการทำงานหลักที่เหมือนกันและใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกัน ส่วนที่แตกต่างกันหลังจากเปลี่ยนเป็นรุ่น Donor Edition ก็คือวิธีการลงทะเบียน และส่วนที่ทำเพิ่มเติมขึ้นใหม่ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.0.8 ขึ้นไป ถ้าต้องการทราบรายละเอียด ก็ให้ไปดูประวัติการพัฒนาในแต่ละเวอร์ชั่น ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.0.8 ขึ้นไป
คำถาม:
การอัพเดดเวอร์ชั่นและการเปลี่ยนรุ่นของโปรแกรม ก่อนและหลังทำการลงทะเบียนใช้งานแบบถาวร จะมีผลต่อข้อมูลเดิมที่ใช้อยู่หรือไม่?
คำตอบ:
ฐานข้อมูลของโปรแกรม iStore Xpress ทุกรุ่นและทุกเวอร์ชั่น เป็นไฟล์ฐานข้อมูลตัวเดียวกัน กล่าวคือมีระบบโครงสร้างที่เหมือนกัน สามารถนำไปเปิดใช้กับโปรแกรม iStore Xpress ได้กับทุกรุ่น ทุกเวอร์ชั่น และทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมอยู่ ฉะนั้น การอัพเดดเวอร์ชั่นใหม่ หรือการเปลี่ยนรุ่นของโปรแกรม ทั้งในช่วงเวลาทดลองใช้ หรือหลังจากลงทะเบียนโปรแกรมแล้ว จะไม่มีผลกระทบใดๆ กับข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ (ทั้งนี้จะต้องไม่เข้าไปใช้ไฟล์ฐานข้อมูลว่างเปล่า หรือฐานข้อมูลตัวอย่างที่อยู่ folder "Empty\istoredb.sdf" และ "Sample\istoredb.sdf" เพราะเป็นไฟล์ของระบบ และจะทำให้ข้อมูลที่ใช้อยู่เสียหายหรือสูญหายไปได้)
คำถาม:
บัญชีผู้ใช้งานในโปรแกรม iStore Xpress กับ บัญชีสมาชิกผู้ใช้บนเว็บไซต์ คืออะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
คำตอบ:

ผู้ใช้งานโปรแกรม iStore Xpress จะหมายถึงพนักงานที่เข้าใช้งานโปรแกรม ซึ่งสามารถเพิ่ม user ของผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ตามต้องการ โดยบัญชีผู้ใช้งานจะเก็บไว้ในไฟล์ฐานข้อมูลของแต่ละร้านแยกจากกัน

ส่วนบัญชีสมาชิกผู้ใช้บนเว็บไซต์ จะหมายถึงเจ้าของใบอนุญาตใช้งานโปรแกรม ใช้สำหรับเวลาทำการ Activate โปรแกรม เพื่อใช้งานแบบถาวรเท่านั้น จะไม่เกี่ยวข้องกับ user ที่ login เข้าใช้งานโปรแกรม iStore Xpress

คำถาม:
บันทึกสั่งซื้อสินค้าไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปในใบสั่งซื้อสินค้าได้ ทั้งที่ได้บันทึกรายชื่อสินค้าในบัญชีรายชื่อสินค้าไว้หมดแล้ว สาเหตุเกิดจากอะไร?
คำตอบ:

สินค้าแต่ละรายการ จะต้องระบุหรือกำหนดผู้จำหน่ายไว้ด้วย ว่าสามารถสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายรายใดได้บ้าง ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดสามารถมีผู้จำหน่ายได้มากว่าหนึ่งราย การกำหนดผู้จำหน่ายสินค้า สามารถบันทึกได้ทั้งในหน้าบัญชีรายชื่อสินค้า และหน้าบัญชีรายชื่อลูกค้าการค้า

ดังนั้นในใบสั่งซื้อสินค้าแต่ละใบ จะต้องเลือกผู้จำหน่ายก่อนว่าจะสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายรายใดก่อน โปรแกรมถึงจะดึงรายการสินค้าของผู้จำหน่ายรายนั้นเข้ามาให้เลือก แล้วเพิ่มเข้าไปในใบสั่งซื้อสินค้า หากสินค้าตัวใดไม่ระบุผู้จำหน่าย ก็จะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าเข้าสต็อคได้