Log in
เข้าสู่ระบบ

งดใช้อีเมลของค่าย Microsoft ในการลงทะเบียนชั่วคราว เช่น hotmail.com, outlook.com และ live.com เนื่องจากระบบไม่สามารถส่งอีเมลไปยัง Server Outlook.com ได้

ท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนอีเมล ให้แจ้งความจำนงขอเปลี่ยนไปที่อีเมล wuthisoft@gmail.com โดยตรงนะครับ

 • สำหรับสมาชิกเก่า ท่านจะต้องทำการตั้งค่ารหัสผ่านของท่านใหม่ โดยคลิกที่ ″Forgot your password? (ลืมรหัสผ่าน? คลิกที่นี่)″ เพื่อขอลิ้งค์ทางอีเมลสำหรับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่!
 • เวอร์ชั่นที่รองรับการลงทะเบียนทางอินเตอร์เนท ด้วย Web API ซึ่งเป็นระบบใหม่ ต้องเป็นเวอร์ชั่นดังต่อไปนี้
  รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) เริ่มที่เวอร์ชั่น 1.2 (Build 1080) เป็นต้นไป
  รุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) เริ่มที่เวอร์ชั่น 2.1 (Build 1150) เป็นต้นไป

Use a local account to log in.
เข้าสู่ระบบโดยบัญชีสมาชิกผู้ใช้วุฒิซอฟท์

Sign up as a new user.
ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ฟรีที่ยังไม่มีบัญชีสมาชิกผู้ใช้

ระบบจะเปิดรับการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ เพียงเดือนละ 3 ครั้ง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1, 11, 21 ของทุกเดือน (เฉพาะผู้ใช้ฟรีเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับผู้บริจาค)
 • ถ้าเพียงทดลองใช้งาน หรือทดลองใช้ยังไม่ถึง 45 วัน ห้ามลงทะเบียน
 • ผู้ใช้จะต้องเป็นคนลงทะเบียนด้วยตนเอง ห้าม! ให้ผู้อื่นทำให้ หรือทำให้ผู้อื่น
 • ผู้ที่มีหลายบัญชี จะถูกระงับการใช้งานทุกบัญชี !!!
เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับบัญชีสมาชิกผู้ใช้
 1. สงวนสิทธิ์ให้ผู้ใช้มี 1 บัญชีต่อบุคคลหรือนิติบุคคลเท่านั้น หากพบว่ามีหลายบัญชี จะถูกระงับการใช้ทุกบัญชี
 2. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ เฉพาะผู้ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะนำโปรแกรมไปใช้กับกิจการของตนเองแล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้นำไปใช้จริง หรือเพียงเพื่อทดลองศึกษาใช้งานเท่านั้น ห้ามลงทะเบียน
 3. ผู้ใช้จะต้องเป็นคนลงทะเบียนด้วยตนเอง ห้าม! ให้ผู้อื่นสมัครให้ หรือสมัครให้ผู้อื่น
 4. หากท่านใดต้องการเปลี่ยนชื่ออีเมลเดิม เป็นชื่ออีเมลใหม่ จะต้องแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนไปยังอีเมล wuthisoft@gmail.com โดยตรง ห้ามใช้วิธีสมัครใหม่
 5. หลังจากลงทะเบียนบัญชีสมาชิกแล้ว ท่านจะต้องเข้ามาดูผลการตรวจสอบข้อมูลจาก Admin หากไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้ทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้
 6. ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนโปรแกรม (Activation) เพื่อใช้สิทธิ์อย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้
** หากผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น บัญชีสมาชิกของท่านจะถูกระงับการใช้งาน และถูกบันทึกใน Blacklist ไม่สามารถลงทะเบียนสมาชิกได้อีก

ขั้นตอนการลงทะเบียนโปรแกรม (สำหรับผู้ใช้ฟรีเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับผู้บริจาค)

ในทุกขั้นตอนสำหรับผู้ใช้ฟรีจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง ตั้งแต่การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ การสร้างใบอนุญาตของตนเอง และการลงทะเบียนโปรแกรม (Activation) ขั้นตอนต่างๆ จะเป็นไปตามระบบโปรแกรมที่กำหนดไว้ และจะไม่มีอีเมลตอบกลับจากผู้ดูแลระบบแต่อย่างใด สำหรับในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จะมีการกำหนดเวลาไว้ 36 ชั่วโมง เป็นเวลาสำหรับ Admin จะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่ผ่านจะถูกเปลี่ยนสถานะของบัญชีให้ต้องกรอกข้อมูลใหม่ และเริ่มนับเวลาใหม่หลังจากที่ผู้ใช้เข้ามาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว

หากติดปัญหาหรือไม่เข้าใจในขั้นตอนใดๆ ท่านจะต้องหาอ่านข้อมูลที่เขียนไว้บนเว็บไซต์นี้ ทั้งข่าวสาร และคลิปวีดีโอ ทางผู้พัฒนาได้จัดทำไว้ให้เรียบร้อยแล้ว